Digitaalisuus kieltenopetuksessa

Digitaalisuutta voidaan hyödyntää kieltenopetuksessa ja oppimisessa monin eri tavoin, mutta kaiken taustalla pitää olla pedagoginen suunnittelu: Mitä ja miten opetellaan, mihin pyritään? Opettajan on rakennettava opetuksen/oppimisen sisällöt valitsemalla kulloinkin sopivat työkalut. Digitaalisuus osana kieltenopetusta tarkoittaa esimerkiksi seuraavia: 

  • digitaalisen oppimisalustan hyödyntäminen
  • digitaaliset kielten oppimisen sovellukset ja ohjelmat (ilmaiset/maksulliset)
  • e-portfolio
  • sähköiset valmiit oppimateriaalit (kustantajien ja muiden tarjoajien)
  • sähköiset kokeet ja -koetyökalut
  • digitaaliset kohdekieliset materiaalit (musikki, erilaiset julkaisut ja lehdet, ohjelmat, nettivideot)
  • digitaaliset apusovellukset toiminnallisen materiaalin laadinnassa

Digitaalisuus on nykyisellään hyvin laaja kokonaisuus laitteista erilaisiin ohjelmiin ja sovelluksiin, jotka kehittyvät ja vaihtuvat koko ajan. Kaikkien osa-alueiden haltuun saaminen oman ydinosaamisen ohella on haastavaa. Se, että ymmärtää, millaisia mahdollisuuksia ja työkaluja on olemassa ja kehittää omaa osaamistaan askel askeleelta tarvelähtöisesti, avaa mahdollisuuden kehittää omaa opetustaan ja tarjota uudenlaisia kokemuksia kielten oppimisessa. 

Sovellukset kieltenopetuksessa ja oppimisessa

Olen testannut paljon erilaisia ilmaisia ja maksullisia digitaalisia sovelluksia, jotka toimivat nettiselaimessa, mutta myös joitakin IPad-applikaatioita. Monia niistä käytän jatkuvasti oman opetukseni olennaisina työkaluina, osaa käytän harvemmin ja osa on jäänyt pelkkään testaamiseen, koska tarjolla on monia rinnakkaisia työkaluja.

Olen koonnut testaamani sovellukset listaksi peda.net -oppimisalustalle. Jokaiselle sovellukselle on oma sivunsa, josta löydät linkin itse sovellukseen, minun laatimani mallituotoksen ruotsiin tai saksaan sekä monessa myös kuvasarja- tai video-ohjeen, miten sovelluksella tuotetaan materiaalia. Löydät listani sinisen “Klikkaa tästä sovelluslistalleni”  -napin takaa. 

Olen myös ollut mukana monissa hankkeissa kouluttamassa opettajia ja tuottanut niihin materiaalia. Tässä esimerkki Aalto yliopiston hallinnoimasta DIGIJOUJOU hankkeesta, johon laadin 9 pedagogisesti toimivasta sovelluksesta käyttöohjevideon.

Etäopetus menossa SAB31 kurssilla: luokassa läsnä 7 oppilasta, etänä 3. Etäopetuksessa kieltenopettajan on hallitava paljon digitaalisia välineitä varsinaisen ainesisällön opettamisen ohessa.
Opettajan tietokoneessa on kiinni kolme näyttöä, älytaulu sekä dokumenttikamera. Pöydällä on kannettava tietokone "oppilaan roolissa" ja IPad dokumenttikameran alla. -Kuvasta puuttuu vielä erillinen tietokone, johon on kytketty luokan tapahtumia kuvaava kamera (kaukosäätimellä ohjattava) sekä televisio, josta näkee mitä etäpäässä tapahtuu. Toista tietokonetta opettaja ohjaa langattomalla erillisnäppäimistöllä.

Esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä osana oppimista:

Etäopetuksessa digitaaliset sovellukset ovat monipuolisesti apuna työskentelyssä. Juuri Google Meet -yhteyden avulla pelatun Kahootin jälkeen jatketaan suullista harjoittelua Reactored-sovelluksen chatissa, jossa oppilaat jättävät kohdekielisiä ääniviestejä ja vastaavat toistensa viesteihin.
Valinnaisessa saksassa oppilailla on vain tekstikirja, joten sanastot on valmiiksi Quizletissä, jota hyödynnetään ensin suomentamisen yhteydessä ja myöhemmin kappaleen sanaston harjoittelussa. Näytön puolittaminen auttaa kaikkia oppilaita, mutta etenkin niitä, joilla on ongelmia työmuistin kapeudessa.
Valinnaisessa saksassa oppilaat opettelevat kahvila-asioinnissa tarvittavia fraaseja poimimalla ensin kappaleesta siinä olleet fraasit tehden niistä GoConqr -sovelluksella kääntökortit.
Lukion saksan 1. kurssilla on ensin opeteltu verbin taivutus ja sen jälkeen oppilaat poimivat kappaleen kaikki verbit ja taivuttavat ne. Alussa apuna voi käyttää jaetulla näytöllä kurssin oppimisalustalle tallennettua opettajan laatimaa diaesitystä, kunnes taivuttaminen sujuu ilman apua.
Digitaalisilla harjoituksilla voidaan harjoitella monipuolisesti sanastoa. Koska oppilas saa sovellukselta välittömän palautteen osaamisestaan, hän voi edetä omaan tahtiinsa ja tarvittaessa työskennellä ensin kirja apuna ja sitten ilman kirjaa.
Sanaston opettelussa digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa interaktiivisia tehtäviä, joissa on tekstin sijaan kuvaa ja ääntä. Kuvan Educaplay -muistipelissä oppilaan ei tarvitse kirjoittaa vaan vain siirtämällä yhdistää kuunnellen ja kuvaa katsoen parit. Tämä tukee oppilaita, joilla on lukivaikeus.
Älytaulu mahdollistaa myös yhteisöllistä, digiavusteista oppimista, kun oppilaat tulevat parin tai pienen ryhmän kanssa ratkomaan tehtäviä taululle.
Digitaalisuuden myötä mahdolliseksi ovat tulleet sähköiset kokeet, joissa voidaan testata oppilaan kykyä selvitä aitoa tilannetta mukailevassa tehtävässä, jossa hän kuuntelee valmiita osioita ja reagoi niiden ja vihjeiden pohjalta ja nauhoittaa puuttuvat repliikit.
%d bloggaajaa tykkää tästä: