Kieltenopetus ja digitaalisuus

Kieltenopetuksessa hyödynnetään mm. sähköistä oppimisalustaa, digitaalisia sovelluksia, e-portfoliota sekä sähköisiä kokeita.

Read More

Kieltenopetus ja toiminnallinen oppiminen

Opetuksessa ja oppimisessa käytetään harjoituksia, joissa oppilas pääsee aktiivisesti tekemään käsillään.

Read More

Kieltenopetus ja perinteinen pedagogiikka

Opettaja opettaa ja ohjaa oppilaiden työskentelyä oppikirjaan tukeutuen.

Tervetuloa sivustolleni!

Kuka minä olen

Olen 48-vuotias kieltenopettaja ja yrittäjä Heini Syyrilä Hattulasta, Kanta-Hämeestä, jossa toimin Parolan yhteiskoulun ja Juteinin koulun (alakoulu) saksan, ruotsin ja englannin lehtorina. 

Kiinnostuin digitaalisuuden mukanaan tuomista mahdollisuuksista jo työurani alkuvaiheessa ja olen jatkuvasti pyrkinyt kehittämään ja laajentamaan omaa osaamistani. Digitaalisuus ei ole kuitenkaan mikään taikasauva, jota heilauttamalla kaikki oppilaat saadaan motivoitumaan ja oppimaan. Digitaalisuus on yksi keinoista, joilla opettaja auttaa oppijaa oppimaan, mutta sen rinnalle tarvitaan muutakin.

Vajaa 10 vuotta sitten innostuin toiminnallisesta pedagogiikasta, kun sain käytännössä nähdä sen toimivan omilla oppilaillani. Lähdin rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään omia menetelmiä, miten oppilaita voisi aktivoida ja luoda siten uudenlaista toimintakulttuuria luokkaan. Toiminnallinen kieltenopetus on minun kohdallani taktiilista, käden liikkeeseen ja tuntemuksiin perustuvaa tekemistä, ei niinkään varsinaista liikuntaa tai esimerkiksi draaman hyödyntämistä. Monien tutkimusten mukaan pelkkä näppäimistön näpyttely ei riitä aikaansaamaan vahvaa muistijälkeä, mutta sen sijaan konkreettinen tekeminen tehostaa oppimista. Niukkojen taloudellisten resurssien paineessa olen ideoinut paljon kierrätysmateriaalista oppimateriaalia

Oman opetukseni ytimeksi on muodostunut kolmijalka, jossa perinteisen oppikirjaan nojaavan pedagogiikan rinnalla oppitunneilla limittyvät digitaalinen ja toiminnallinen harjoittelu. Digitaalis-taktiilinen pedagogiikka tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia monikanavaiseen oppimiseen. Positiivisuus ja innostus ovat lisääntyneet selvästi ja oppilaat ovat tyytyväisiä siihen, että he saavat usein valita itselleen mieluisimman tavan harjoitteluun.

Kouluttajana toimiminen

Toimin päätyöni ohella kouluttajana yrityksessäni Digiopetus Syyrilä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos oppilaitoksessasi tai esimerkiksi kieliyhdistyksessäsi kaivataan koulutusta digitaalisen tai toiminnallisen pedagogiikan hyödyntämisestä kieltenopetuksessa. Räätälöidään yhdessä tarpeitanne vastaava koulutus. Järjestän myös itse koulutuksia ja kursseja, joista löydät lisätietoa täältä. Olen saanut paljon positiivista palautetta koulutuksistani, jotka tarjoavat kaivattua konkretiaa kieltenopettajan arkeen. Ideoita ja vinkkejä saa koulutuksista runsaasti ja kaikki ovat käytännössä testattuja, toimivia menetelmiä.

digiope
Vuoden kieltenopettaja 2017: "Heini Syyrilä on kehittänyt pitkäjänteisesti menetelmiä, joilla tietotekniikka tulee kieltenopetuksen luontevaksi osaksi. Hän on ollut edellekävijä sähköisten kokeiden kehittämisessä. Hän jakaa avoimesti vinkkejä kollegoilleen ja kouluttaa kieltenopettajia opetuksen sähköistämisessä ja toiminnallisten menetelmien käytössä" (SUKOL ry)
%d bloggaajaa tykkää tästä: